Проекти
Активни проекти
„ВИ-ПП ”Златни пясъци” – Варненски Инициативи за опазване, поддържане и възстановяване на ПП ”Златни пясъци”
Европейски съюз
Европейски съюз Национална стратегическа


референтна рамка 2007-2013

„ВИ-ПП ”Златни пясъци” – Варненски Инициативи за опазване, поддържане и възстановяване на ПП ”Златни пясъци”