Проекти
Активни проекти
Добри примери за публично-частни партньорства

Добри примери в защитени територии

– В България

очаквайте информация

– В страни от Европейския Съюз

Докладът „Проучване и анализ на международния опит и добри практики за реализация на публично-частните партньорства в защитените територии” на Федерико Брунели и Джакомо Бенели представя най-добрите практики и опит в Европейския съюз (и не само). Събраната информация ще подпомогне разработването на предложенията и насоките за работа на дирекциите на природните паркове и техните партньори. Докладът (на английски език) може да изтеглите от тук. [final_technical_report.pdf]

Публично-частни партньорства на природен парк „Златни пясъци”

очаквайте информация