Проекти
Активни проекти
Резултати от проучвания

Проучване и анализ на международния опит и добри практики за реализация на публично-частните партньорства в защитените територии

Докладът „Проучване и анализ на международния опит и добри практики за реализация на публично-частните партньорства в защитените територии” на Федерико Брунели и Джакомо Бенели представя най-добрите практики и опит в Европейския съюз (и не само). Събраната информация ще подпомогне разработването на предложенията и насоките за работа на дирекциите на природните паркове и техните партньори. Докладът (на английски език) може да изтеглите от тук.

Проучване на национално ниво за публично-частните партньорства в защитените територии и в частност природните паркове в България

В националното проучване за нагласите сред обществото за публично-частните партньорства в защитените територии и в частност – в природните паркове в България, проведено от 1 до 12 август 2009 година, са участвали 1209 души, подбрани на случаен принцип. Проучването е реализирано от Агенция ЕСТАТ.

Единадесетте природни парка в България заемат приблизително 2.5% от територията на страната. Законовите възможности за инвестиции в тези зони са ограничени и затова ПЧП са важен елемент за развитието на парковете и тяхното опазване, отчитат участниците в изследването. 86% от запитаните искат запазване на дивата природа и биоразнообразието, изграждане на големи центрове за туризъм и спорт. 80% са против строителството на хотели в националните природни паркове. Почти всички анкетирани (90%) са се обявили срещу изграждането на частни вили. 63% от пълнолетното население на страната е посетило поне един природен парк през периода 2004-2009 година, сочи още изследването. Хората смятат, че най-популярните паркове са Рилски манастир, Витоша, Златни пясъци и Странджа. Според 75% от интервюираните лица дейностите в даден парк може да бъдат осъществени при годишно финансиране от над 500 хил. лв. 20% пък считат, че за обезпечаването на състоянието на парк от 270 кв. км площ и 3 млн. посетители годишно са нужни над 2 млн. лв. Според допитването най-адекватните партньори на държавата в управлението на защитените територии/природните паркове са природозащитните организации, туристическите дружества и общините и общинските дружества.

Основните изводи от проучването може да разгледате/изтеглите тук.

Локални проучвания за идентифициране на съществуващите и потенциални Публично-частни партньорства в ПП на България

Проучването за идентифициране на съществуващите и потенциални публично-частни партньорства във всеки един от природните паркове бе осъществено от SEERC (Саут Ийст Юръп Рисърч Корпорейшън). За всеки природен парк е изготвено портфолио представящо различни възможности за реализиране на ПЧП. Резултатите от проучването за природен парк „Златни пясъци” може да изтеглите от тук.