Проекти
Активни проекти
Полезни връзки

Оперативна програма „Административен капацитет” http://www.opac.government.bg/

Природните паркове в България http://www.bg-parks.net/

Изпълнителна Агенция по Горите http://iag.bg/

Регистър на защитените територии в България http://eea.government.bg/zpo/

Дирекция на природен парк „Витоша” http://www.park-vitosha.org/

Дирекция на природен парк „Българка” http://www.ppbulgarka.net/

Дирекция на природен парк „Врачански Балкан” http://www.vr-balkan.net/

Дирекция на природен парк „Персина” http://www.persina.bg/

Дирекция на природен парк „Рилски манастир” http://www.parkrilski-manastir.com/

Дирекция на природен парк „Русенски Лом” http://lomea.org/

Дирекция на природен парк „Сините камъни” http://dppsk.sliven.info/

Дирекция на природен парк „Странджа” http://www.strandja.bg/

Дирекция на природен парк „Шуменско плато” http://shumenskoplato.net/

Дирекция на природен парк „Беласица” http://www.belasitsa.net/