Полезни връзки


Изпълнителна Агенция по Горите
РДГ Варна
РИОСВ Варна
Дирекция на природен парк „Витоша”
Дирекция на природен парк „Българка”
Дирекция на природен парк „Врачански Балкан”
Дирекция на природен парк „Персина”


Дирекция на природен парк „Рилски манастир”

Дирекция на природен парк „Русенски Лом”
Дирекция на природен парк „Сините камъни”

Дирекция на природен парк „Странджа”

Дирекция на природен парк „Шуменско плато”


Дирекция на природен парк „Беласица”

Природните паркове в България
Международна програма „Еко училища“

Регистър на защитените територии в България

Министерство на околната среда и водите
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”
Оперативна програма „Административен капацитет”

WWF България


European Commission – Environment – LIFE Programme

Facebook страницата на ПП „Златни пясъци“


Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси