Новини за парка
Архив с новини

Архив за: 2012

2 000 фиданки бяха залесени на територията на природен парк „Златни пясъци”

[11.10.2012]


На площ от 4 декара на територията на природен парк „Златни пясъци”, експерти от парка и много доброволци се включиха в залесяването на 2 000 фиданки от вида полски ясен. Събитието се проведе в района на чешма „Юбилейна”, в землището на квартал Виница, град Варна. Целта е да се реализира възстановяването на горска растителност, характерна за този район на мястото на насаждения от нетипични видове. Залесяването е по проект „Опазване и възстановяване на 11 Натура 2000 крайречни и влажни местообитания в 10 защитени зони” финансиран от програма LIFE + на Европейския съюз.