„Седмица на гората“ 2024г.
08.04.2024

Дирекция на ПП „Златни пясъци“ откри първия ден от „Седмица на гората 2024“ със залесяване на брезичка в дворното място определено за нов дендрологичен кът в Посетителско – информационния център. Брезичката ще бъде емблемата на предстоящия през есента Първи международен екофестивал „Мой дом зелен“. На празника между творчеството и емоцията взеха участие музикантите и народна певица от Македонското дружество Варна , Туристическо дружество „Родни Балкани“ Варна , екипа на фестивала, колеги и приятели на парка.

През втория ден от „Седмица на гората 2024“ дирекцията на парка изнесе открит урок по проект „Пътуване с куфар“ пред децата от ДГ „Иглика“ Варна. Какви растения и животни има в гората, къде живеят, как изглеждат и как могат да ги разпознават научиха децата чрез занимателни и образователни игри.

През третия ден от „Седмица на гората 2024“ и по повод Международния ден на птиците поставихме в дворното място на Посетителско информационния център тематична информационна табела с най – многочислените защитени птици в парка, предмет на опазване в Защитена зона „Златни пясъци“ и Защитена зона „Батова“.

През четвъртия ден от „Седмица на гората 2024“ парковата администрация извърши основно почистване на историческата зона в парка – пространството около ч. Аладжа манастир, ч. Йордан Минков с дървения мост към нея и декоративния улей от ч. Юбилейна към „Малко водно огледало“, което е важно условие за поддържане благоприятното състояние на природните местообитания и местообитанията на видовете.

През петия ден от „Седмица на гората 2024“ парковата администрация показа тайните на „Пътуване с куфар“ пред децата от ДГ „Мечо Пух“ Варна. Как ни будят птиците, как отлитат към топлите страни, къде живеят животните и какви растения има в гората бяха част от занимателните и образователни игри.