Новини за парка
Архив с новини

Архив за: 2020

31.10.2020г. – Международен ден на Черно море

[03.11.2020]
31.10.2020г. – Международен ден на Черно море


През април 1992г. в гр. Букурещ, шестте черноморски държави – България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна подписват в Букурещ Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване (Букурещката конвенция). Тя представлява правна и дипломатическа платформа за съвместни действия. Конвенцията е ангажимент на правителствата от региона за сериозни действия по разрешаване на проблема със замърсяването на общото ни море и постигането на реални резултати в усилията по възстановяването и опазването на морето.

Екологичните проблеми на Черно море, предизвикани от човешката дейност, се обострят от факта, че то е една в голяма степен изолирана водна среда и липсва свободен водообмен с океана. Босфорът и Дарданелите са тесни провлаци с малка дълбочина и не позволяват пълен обмен на черноморските води.

Интересни факти за Черно море!

 • Площта на Черно море е 436 402 km²;
 • Максималната дълбочина е 2245 m;
 • Поради обилния приток на речни води, морската вода на Черно море е по-слабо солена (17,3‰) отколкото в Средиземно море и в Световния океан (36‰);
 • През летните месеци морската вода по крайбрежието се затопля до 24 – 28 °С;
 • Интересна особеност на Черно море е наличието на сероводород концентрация 11 – 14 ml/l на дълбочина от 120 – 150 m до дъното, което прави невъзможно съществуването на живи същества, с изключение на някои анаеробни бактерии под тази граница. На дълбочина между 100 и 200 m водите на Черно море почти не се смесват. Поради липса на смесване на водите в 90% от обема на Черно море (на 150 – 200 m дълбочина) няма кислород, оттам и живот;


Основните проблеми на Черно море са свързани с :

 • Антропогенна еутрофикация – прекомерно съдържание на хранителни вещества и органична пренатовареност;
 • Увеличаване на фитопланктона и биомасата („цъфтеж“)  – масирано развитие на фитопланктона.
 • Упадък на дънните съобщества от водорасли – като последствие прозрачността на морската вода в Черно море (способността ѝ да пропуска слънчевите лъчи) намалява
 • Недостиг на кислород – водещо до намаляване на биоразнообразието;
 • Биологично замърсяване – навлизането на някои чужди видове са особено опасни за черноморската екосистема и местните видове;
 • Неуправляем риболов и дънно тралиране;

Ние, от ДПП „Златни пясъци” поздравяваме всички, които отделят от своето време и енергия, за да помогнат в опазването на околната среда!

Нека пазим и се грижим за Черно море!