м. ноември – четвъртото за годината пробонабиране и изследване на основните физико-химични и микробиологични характеристики на повърхностните води в „Малко“ и „Голямо“ водно огледало.
25.11.2021

През месец ноември 2021г. бе извършено четвъртото за годината пробонабиране и изследване на основните физико-химични и микробиологични характеристики на повърхностните води в „Малко водно огледало“ и „Голямо водно огледало“. Целта на изследванията е установяване на динамиката в изменението на основните характеристики на повърхностните води в двата обекта през четирите годишни сезона.