Новини за парка
Архив с новини

Архив за: 2014

Работна среща с „Екоучилища“

[18.11.2014]


ДПП „Златни пясъци” организира  работна среща с представители на учебни заведения, носители на приза „Зелен флаг”  на 21.11.2014г. от 9:30 часа, в конферентната зала на хотел „Персей“  в  град  Варна, местност „Свети Никола“, като част от залегнала дейност  по проект  ИД ПП “Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013г”.
Предмет на работната среща е представяне  на разработени учебни теми  по  трите вида интерпретативни програми : Билките в ПП „Златни пясъци“; Птиците в ПП „Златни пясъци“; „Магията на пролетта“, разработени от ДПП „Златни пясъци” и как те могат да се прилагат в учебния процес, в различните предмети  като „Час за нови знания”.
На работната среща са поканени г-жа Венцеслава Генова – Началник на РИО–Варна,  за споделяне опита на РИО – Варна при подобряване на качеството на учебната, образователна и възпитателна среда в училищата и г-жа Лидия Христова – директор на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, за представяне на добри практики и препоръки свързани с възпитанието на децата  в опазване, разбиране и толерантност към околната среда.
На срещата ще присъстват  г-жа Петя Йорданова – национален координатор на програма „Екоучилища” и г-н Станимир Георгиев – национален координатор на програма „Учим за гората”, които  ще сведат новите насоки, кампании и мероприятия на програмите “Екоучилища” и “Учим за гората” за 2015г.
Ще бъде представени Проект „Училищната мрежа на Програмите „Екоучилища“ и  „Учим  за  гората“  –  модел  за  успешно  сътрудничество  за  устойчиво развитие, опазване на околната среда и екологично образование“. Подготовката на издаване на наръчник за работа по Програми „Екоучилища“ и „Учим за гората“. Участие на българските училища във втората фаза на проект „Да намалим отпадъците“ и награждаване на нови училища с международния приз „Зелен флаг“.