Новини за парка
Архив с новини

Архив за: 2013

Работна среща по Life+

[18.12.2013]


На 17.12.2013г. в посетителския и информационен център на Дирекция на природен парк „Златни пясъци“ се проведе работна среща с местни заинтересовани страни.

Срещата се реализира по проект „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори“ LIFE 08 NAT/BG/000281.