(Bulgarian) 04.10.2021г.- Сезонно почистване и косене за поддържане на 3% поляни по Плана за управление на ПП „Златни пясъци“.
24.11.2021