Откриване на видео център
01.10.2013

На 03.10.2013г. от  10:00 часа Дирекция на ПП „Златни пясъци“ открива ново изграден видео център за наблюдение на биоразнообразието и туристо потока в реално време в посетителски и информационен център „Аладжа манастир“.

Видео центъра е изграден по проект „ВО_ПП „Златни пясъци“ – Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк „Златни пясъци“.