Новини за парка
Архив с новини

Архив за: 2019

Еколектория в парка

[24.10.2019]
На 15, 17 и 24.10.2019г. гости на Посетителския център в парка  бяха 98 студента от Икономически университет Варна, специалности „Туризъм“ и „Регулиране на туристическия бизнес“.

Директорът на парковата администрация инж.Сарова изнесе открита лекция на тема „Парк „Златни пясъци“- туристически ресурс за рекреационна дейност в гората“.

Защо трябва да се развива тази дейност и какво могат хората  за подобряване обществената представа за управлението на гората?

Защо е привлекателна гората с нейното разнообразие, вода, тишина и спокойствие?

Какви са потенциалните  възможности предвид факторите местоположение, структура, големина, достъпност?

Как се планира рекреационната дейност спрямо целева група, ситуация в момента, обекти, мисъл за бъдещето, проверка и контрол, посетители и такси?

Как се планират горските посещения със задължителните елементи на горския дизайн, информация и публикация, пътуване да гората, усещане за „добре дошли“, паркиране, маршрути, означения и табели, зони за игри и отпътуване?

Какви са общите проблеми като огънят, отпадъците, вандализмът, кучетата?

Какви са измеримите показатели на добрия  мениджмънт?

Това бяха основните въпроси залегнали в лекциите, които се превърнаха в обширни дискусии с младите хора – бъдещи наши колеги.