Новини за парка
Архив с новини

Архив за: 2014

Резултати от работна среща

[15.12.2014]


На 12 декември 2014г. Дирекция Природен парк „Златни пясъци” проведе работна среща „Приноса на оперативна програма „Околна среда 2007-2023“ за увеличаване на информираността за биоразнообразието в ПП „Златни пясъци “ в хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци,  с начало 10.00 ч.
Събитието се организира в рамките на проект ”ВO_ПП “Златни пясъци” – Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк ”Златни пясъци”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013г”,  ДБФП  рег № 5103020-C-004.
На работната среща присъстваха  представители на Община Варна, РИОСВ – Варна , РДГ- Варна,  Варненска туристическа камара, Областен информационен център Варна, Туристически информационен център към Община Варна, ДПП „Шуменско плато“, ПГГСД „Николай Хайтов“, представители на бизнеса занимаващ се с екология  и туризъм,  журналисти и неправителствени организации.
Представени бяха дейностите от проекта и изпълнението им, резултатите от  проучванията заложени в него и ползите от изградената видеосистема за наблюдение на биоразнообразието и туристическия поток  в парка.
Участниците в среща се обединиха около предложението на представителите на Варненска туристическа камара, всички резултати от проучванията и най-атрактивните записи от видеонаблюдението да са част от туристически продукт, който да бъде представен на туристическите борси и учебните заведения във Варна.