Покана за участие в Обществена поръчка – „Обслужване на преносими влагозащитни камери със запис на електронен носител и захранване, осигуряващо непрекъсната работа“ по проект:”ВO_ПП “Златни пясъци” – Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк ”Златни пясъци“
16.09.2013

Дирекция ПП„Златни пясъци” обявява публична покана по реда чл. 101а,  и глава осем „а“ от ЗОП с предмет: “Обслужване на преносими влагозащитни камери със запис на електронен носител и захранване, осигуряващо непрекъсната работа“ по проект:”ВO_ПП “Златни пясъци” – Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк ”Златни пясъци”
Прогнозната стойност на поръчката е до 48 288 лв. без ДДС
Офертите се представят в Дирекция природен парк „Златни пясъци“, КК „Златни пясъци”, до хотел „Зора”, в срок до 16.00 часа на 24.09.2013г.
Поканата, както и пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани в меню „Проекти”, раздел „Профил на купувача” и могат да бъдат изтеглени от ТУК