Покана за участие в обществена поръчка – “Разработване на стратегия за позициониране на ПП „Златни пясъци” на туристическия пазар в изпълнение на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”
15.07.2013

Дирекция ПП„Златни пясъци” обявява публична покана по реда чл. 14, ал. 4,  и глава осем „а“ от ЗОП с предмет: “ Разработването на стратегия за позиционирането на природен парк ПП „Златни пясъци” и прилижащите му територии на туристическия пазар „.
Прогнозната стойност на поръчката е до 21 818 лв. без ДДС
Офертите се представят в Дирекция природен парк „Златни пясъци“, КК „Златни пясъци”, до хотел „Зора”, в срок до 16.00 часа на 23.07.2013г.
Поканата, както и пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани в меню „Проекти”, раздел „Профил на купувача” и могат да бъдат изтеглени от ТУК