Новости парке

Архив с новини
(Bulgarian) 24.08.2021г. – Ръчно почистване на част от растителността във водите на “Малко водно огледало” и “Голямо водно огледало”
24.08.2021