Новости парке

Архив с новини
(Bulgarian) 24.08.2021г. – Ръчно почистване на част от растителността във водите на «Малко водно огледало» и «Голямо водно огледало»
24.08.2021