21.07.2021г. – водачество по образователен маршрут „Песента на гората“
21.07.2021


Днес 21.07 посрещнахме и водихме 22 деца от детски Футболен клуб „Възрожденче“ Варна по образователен маршрут „Песента на гората“l в рамката на образователни програми „ЕКоучилища“ и „Учим за гората“. След избора на „водач“ и „медицинска сестра“ децата поеха по маршрута до „говорещия дъб“ и чуха песните на видовете птици. Урокът завърши в „Класната стая на открито“ с 3 вида екологични игри, забавление и много смях.????☀️