Конкурс за длъжността “Старши счетоводител” в ДПП “Златни пясъци”
27.12.2018


Списък на допуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността “Старши счетоводител” в ДПП “Златни пясъци”

списък конкурс