ДПП „Златни пясъци” обявява, че договор за изпълнение N 32ИД ПП 32 S от 16.09.2015 г. е приключил с окончателното плащане на 10.11.2015 г.
17.11.2015