Работна среща за обсъждане оптимизиране границите на парка
22.10.2014

Дирекция Природен парк „Златни пясъци” на 24 октомври 2014г. ще бъде домакин на работна среща за обсъждане оптимизиране границите на парка. Събитието  е етап от кампанията за привличане на всички заинтересовани страни /институции, общини, собственици/ при решаване на проблемите, свързани с оптимизиране границите на парка и е част от дейностите  на проект “Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013г”, номер на договора DIR-5113326-C-008, номер на проекта DIR-5113326-11-113.

На срещата са поканени да присъстват представители на общини Варна, Аксаково, Балчик, на Областна администрация Варна, Регионална дирекция по горите – Варна, Държавно горско стопанство- Варна, Държавно ловно стопанство- Балчик, представители на РИОСВ- Варна, Ботаническа градина- Балчик, Регионален исторически музей- Варна, Варненска туристическа камара, представители на учебни заведения и неправителствени организации както и собственици на терени, граничещи с парка.

Срещата ще се проведе в информационния център на дирекцията с начало 9.30 ч.