(Bulgarian) Посещение на студенти от Колеж по туризъм гр.Варна
04.11.2011