Публични покани на ЗОП

„ Изготвяне на проект за функционирането на „Детско – юношески лагер сред природата“ по Проект: „ИД-ПП „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“, № DIR-5113326-11-113

Публикувано в вторник, септември 1st, 2015

„Поддръжка и възстановяване на архитектурни елементи на територията на Природен парк „Златни пясъци“

Публикувано в понеделник, май 4th, 2015

“Частичен ремонт и поддръжка на 7 туристически маршрута в парка , реконструкция на маршрута за хора с увреждания „Природа за всички“ и отстраняване на стара инфраструктура-премахване на безстопанствени обекти на територията на ПП „Златни пясъци “

Публикувано в вторник, декември 16th, 2014

“Разработване на единна система типови проекти за архитектурни елементи и изработване на проект за благоустройство в района на местност Аладжа манастир за нуждите на ДПП Златни пясъци “

Публикувано в вторник, декември 16th, 2014

“Изработване и внедряване на пет броя софтуерни игри за нуждите на ДПП Златни пясъци“

Публикувано в четвъртък, ноември 20th, 2014