(Bulgarian) Публични покани на ЗОП

(Bulgarian) „ Изготвяне на проект за функционирането на “Детско – юношески лагер сред природата“ по Проект: „ИД-ПП „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ”, № DIR-5113326-11-113

Публикувано в Вторник, сентября 1st, 2015

(Bulgarian) “Поддръжка и възстановяване на архитектурни елементи на територията на Природен парк “Златни пясъци”

Публикувано в Понедельник, мая 4th, 2015

(Bulgarian) “Частичен ремонт и поддръжка на 7 туристически маршрута в парка , реконструкция на маршрута за хора с увреждания “Природа за всички” и отстраняване на стара инфраструктура-премахване на безстопанствени обекти на територията на ПП “Златни пясъци “

Публикувано в Вторник, декабря 16th, 2014

(Bulgarian) “Разработване на единна система типови проекти за архитектурни елементи и изработване на проект за благоустройство в района на местност Аладжа манастир за нуждите на ДПП Златни пясъци “

Публикувано в Вторник, декабря 16th, 2014

(Bulgarian) “Изработване и внедряване на пет броя софтуерни игри за нуждите на ДПП Златни пясъци“

Публикувано в Четверг, ноября 20th, 2014