„Поддръжка и възстановяване на архитектурни елементи на територията на Природен парк „Златни пясъци“
Публикувано в понеделник, май 4th, 2015„Поддръжка и възстановяване на архитектурни елементи на територията на Природен парк „Златни пясъци“

zapoved_22_klasirane


Плащания при изпълнение на поръчката

Публична покана на основание чл. 14, ал. 4 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП с предмет: „Поддръжка и възстановяване на архитектурни елементи на територията на Природен парк „Златни пясъци“

Авансово плащане в размер на 12 914.88 лв. – платено на 18.06.2015 г.

Окончателно  плащане в размер на 30 134.72 лв. – платено на 30.06.2015 г.


ДПП „Златни пясъци“ обявява, че договорът за изпълнение N29 ИД ПП 29 S от 29.05.2015 г. е приключил с окончателното плащане на 30.06.2015 г.