(Bulgarian) “Частичен ремонт и поддръжка на 7 туристически маршрута в парка , реконструкция на маршрута за хора с увреждания “Природа за всички” и отстраняване на стара инфраструктура-премахване на безстопанствени обекти на територията на ПП “Златни пясъци “
Публикувано в Dienstag, Dezember 16th, 2014