“Частичен ремонт и поддръжка на 7 туристически маршрута в парка , реконструкция на маршрута за хора с увреждания „Природа за всички“ и отстраняване на стара инфраструктура-премахване на безстопанствени обекти на територията на ПП „Златни пясъци “
Публикувано в вторник, декември 16th, 2014


“Частичен ремонт и поддръжка на 7 туристически маршрута в парка , реконструкция на маршрута за хора с увреждания „Природа за всички“   и отстраняване на стара инфраструктура-премахване на безстопанствени обекти   на територията на ПП „Златни пясъци “ :
Обособена позиция  1 : „ Частичен ремонт и поддръжка на 7 туристически маршрута в парка  и реконструкция на маршрута за хора с увреждания „Природа за всички“   на територията на ПП „Златни пясъци “
Обособена позиция  2 : „ Отстраняване на стара инфраструктура-премахване на безстопанствени обекти   на територията на ПП „Златни пясъци “Плащания за м. Май 2015г.


1. Публична покана на основание чл. 14, ал. 4 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП с предмет:  “Частичен ремонт и поддръжка на 7 туристически маршрута в парка , реконструкция на маршрута за хора с увреждания „Природа за всички“   и отстраняване на стара инфраструктура-премахване на безстопанствени обекти   на територията на ПП „Златни пясъци“ : Обособена позиция  1: „Частичен ремонт и поддръжка на 7 туристически маршрута в парка  и реконструкция на маршрута за хора с увреждания „Природа за всички“   на територията на ПП „Златни пясъци“.
Авансово плащане в размер на 22 133,20 лв.
2.  Публична покана на основание чл. 14, ал. 4 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП с предмет:  “Частичен ремонт и поддръжка на 7 туристически маршрута в парка , реконструкция на маршрута за хора с увреждания „Природа за всички“   и отстраняване на стара инфраструктура-премахване на безстопанствени обекти   на територията на ПП „Златни пясъци“ : Обособена позиция  2: „Отстраняване на стара инфраструктура-премахване на безстопанствени обекти   на територията на ПП „Златни пясъци“.
Авансово плащане в размер на 10 797,40 лв.


Плащания за м. Май 2015г.

1. Публична покана на основание чл. 14, ал. 4 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП с предмет:  “Частичен ремонт и поддръжка на 7 туристически маршрута в парка , реконструкция на маршрута за хора с увреждания „Природа за всички“   и отстраняване на стара инфраструктура-премахване на безстопанствени обекти   на територията на ПП „Златни пясъци“ : Обособена позиция  1: „Частичен ремонт и поддръжка на 7 туристически маршрута в парка  и реконструкция на маршрута за хора с увреждания „Природа за всички“   на територията на ПП „Златни пясъци“.
Окончателно плащане в размер на 51 644,14 лв.
2.  Публична покана на основание чл. 14, ал. 4 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП с предмет:  “Частичен ремонт и поддръжка на 7 туристически маршрута в парка , реконструкция на маршрута за хора с увреждания „Природа за всички“   и отстраняване на стара инфраструктура-премахване на безстопанствени обекти   на територията на ПП „Златни пясъци“ : Обособена позиция  2: „Отстраняване на стара инфраструктура-премахване на безстопанствени обекти   на територията на ПП „Златни пясъци“.
Окончателно плащане в размер на 25 193,90 лв.ДПП „Златни пясъци” обявява, че договор за изпълнение  по обособена позиция 1 – N 27 ИД ПП 27 S от 03.02.2015 г.  е приключил с окончателното плащане на 14.05.2015 г.

ДПП „Златни пясъци” обявява, че договор за изпълнениепо обособена позиция 2   N 26 ИД ПП 26S от 02.02.2015 г. е приключил с окончателното плащане на 14.05.2015 г.