“Разработване на единна система типови проекти за архитектурни елементи и изработване на проект за благоустройство в района на местност Аладжа манастир за нуждите на ДПП Златни пясъци “
Публикувано в вторник, декември 16th, 2014

“Разработване на единна система типови проекти за архитектурни елементи и изработване на проект за благоустройство в района на местност Аладжа манастир  за нуждите на  ДПП Златни пясъци “ :
Обособена позиция  1 : „Разработване на единна система типови проекти за архитектурни елементи“
Обособена позиция  2 : „Изработване на проект за благоустройство в района на местност Аладжа манастир


Плащания за м. Март 2015г.

1. Публична покана на основание чл. 14, ал. 4 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП с предмет:  “Разработване на единна система типови проекти за архитектурни елементи и изработване на проект за благоустройство в района на местност Аладжа манастир  за нуждите на  ДПП Златни пясъци “ : Обособена позиция  1 : „Разработване на единна система типови проекти за архитектурни елементи“.
Авансово плащане в размер на 5 040,00 лв.
2.  Публична покана на основание чл. 14, ал. 4 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП с предмет:  “Разработване на единна система типови проекти за архитектурни елементи и изработване на проект за благоустройство в района на местност Аладжа манастир  за нуждите на  ДПП Златни пясъци “ : Обособена позиция  2 : „Изработване на проект за благоустройство в района на местност Аладжа манастир“.
Авансово плащане в размер на 5 040,00 лв.

Плащания за м. Май 2015г.

1. Публична покана на основание чл. 14, ал. 4 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП с предмет:  “Разработване на единна система типови проекти за архитектурни елементи и изработване на проект за благоустройство в района на местност Аладжа манастир  за нуждите на  ДПП Златни пясъци “ : Обособена позиция  1: „Разработване на единна система типови проекти за архитектурни елементи“.
Окончателно плащане в размер на 11 760,00 лв.
2.  Публична покана на основание чл. 14, ал. 4 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП с предмет:  “Разработване на единна система типови проекти за архитектурни елементи и изработване на проект за благоустройство в района на местност Аладжа манастир  за нуждите на  ДПП Златни пясъци “ : Обособена позиция  2: „Изработване на проект за благоустройство в района на местност Аладжа манастир“.
Окончателно плащане в размер на 11 760,00 лв.

ДПП „Златни пясъци” обявява, че договор за изпълнение  по обособена позиция 1 – N 24 ИД ПП 24U от 29.01.2015 г.  е приключил с окончателното плащане на 14.05.2015 г.


ДПП „Златни пясъци” обявява, че договор за изпълнениепо обособена позиция 2 N 25 ИД ПП 25U от 29.01.2015 г. е приключил с окончателното плащане на 12.05.2015 г.