(Bulgarian) “Изработване и внедряване на пет броя софтуерни игри за нуждите на ДПП Златни пясъци“
Публикувано в Donnerstag, November 20th, 2014