“Изработване и внедряване на пет броя софтуерни игри за нуждите на ДПП Златни пясъци“
Публикувано в четвъртък, ноември 20th, 2014
„Изработване и внедряване на пет броя софтуерни игри  за нуждите на  ДПП „Златни пясъци“

заповед_Р68_класиране

Плащания за м. Февруари 2015г.

Публична покана на основание чл. 14, ал. 4 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП с предмет: „Изработване и внедряване на пет броя софтуерни игри  за нуждите на  ДПП „Златни пясъци“.

Авансово плащане в размер на 2 952,00 лв.

Плащания за м. Май 2015г.

Публична покана на основание чл. 14, ал. 4 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП с предмет: „Изработване и внедряване на пет броя софтуерни игри  за нуждите на  ДПП „Златни пясъци“.

Окончателно  плащане в размер на 6 888,00 лв.

ДПП „Златни пясъци“ обявява, че договорът за изпълнение N23 ИД ПП 23 от 16.12.2014 г. е приключил с окончателното плащане на 12.05.2015 г.