Сдружение ГЕУМ

Новини за ГЕУМ

Активни проекти
Проекти


Проект „Академия на живота – иноваторски практики в туризма”
Проектът „Академия на живота – иноваторски практики в туризма” на Сдружение „Геум” в партньорство с ДПП „Златни пясъци” и Варненска Туристическа Камара, е финансиран от Община Варна, дирекция „Младежки дейности и спорт“, по дейност „Младежки проекти – 2009”
Проектът цели да даде възможност на младите хора за популяризиране на иноваторски дейности в сферата на здравословен начин на живот и туризъм около защитени територии чрез популяризиране на идеята „Зелени хотели” сред хотелиерите и желаещите да почиват сред екологична среда, гостите на туристическите комплекси и жителите на гр. Варна и даване на възможност на младите хора да влязат в контакт с представителите на туристическия бизнес, да анализират проблемите му и да научат добри практики.
Проектът стартира на 30.05.2009г. и ще бъде с продължителност 5 месеца. По проекта ще бъдат активно ангажирани млади хора – 25 студенти от ИУ-Варна – участници в семинарите, обработката на информацията и провеждане на анкетите, 5 представители на академичните среди – изработващи концепцията и стандарта на анкетите и 10 участника обработващи резултатите и материалите за информационния каталог, поддържащи информацията в интернет сайтовете.
Дейностите в проекта са разделени на 4 основни етапа: Стартиране на проекта “Академия на живота – иноваторски практики в туризма”, информационна  издателска дейност, обучение, проучване, анкетиране, обработване на резултатите и заключителен етап с обявяване на резултатите, награждаване на най-активните участници и презентация на справочник  ”Зелени хотели”.
Проекта стартира с Кръгла маса „Мозъчна атака за очертаване на концепцията „Зелени хотели”. В него ще вземат участие Членове на ВТК, Членове на Варненска Асоциация на ресторантьорите и хотелиерите, членове на туроператорски фирми, членовете на съюза на екскурзоводите, студенти специалност Туризъм в ИУ – Варна и Колежа по туризъм-Варна. Участниците ще се запознаят с концепцията „Зелени хотели” и ще дискутират стандарта за проучване и анкетиране. Проектът ще бъде представен пред представители на масмедиите.

Проект „Гората на младите – практики и европейски опит при опазване на ПП „Златни пясъци” – Варна – по Програма за младежки дейности 2008-2010г., с финансовата подкрепа на Държавната агенция за младежта и спорта; 2008-2009 г.
Мероприятия:
Почистване – ноември 2008
Радиопредавания – януари-май 2009
Семинар-практикум – март 2009
Залесяване – март 2009
Кръгла маса – април 2009
Хепънинг – май 2009

Проект “Бивачен лагер Бежаната – обучение на екологични лидери” – с финансовата подкрепа на Община Варна; 2007 г.
Мероприятия:
Палатков лагер – Обучение на 10 лидера
5 похода водени от новите лидери