Сдружение ГЕУМ

Новини за ГЕУМ

Активни проекти
Информационно-дискусионнен семинар „Тенденции за прилагане на световните практики в областта на екологичния туризъм в България”
30.10.2009

На 30 октомври 2009 г. в Информационно-посетителския център на Дирекция на природен парк „Златни пясъци” се проведе информационно-дискусионнен семинар „Тенденции за прилагане на световните практики в областта на екологичния туризъм в България”. Присъстваха 28 участника от гр. Варна и представители от Испания. На семинара се отчетоха резултатите от проекта и се презентира справочник “Насоки за внедряване на концепцията”Зелени хотели“ в Oбщина Варна”. По време на срещата се представиха целите и задачите на проекта чрез мултимедиина презентация.
Снимки от семинара може да разгледате тук.