Сдружение ГЕУМ

Новини за ГЕУМ

Активни проекти
Инициатива „Горски инспектор за един ден”
02.06.2015


На 4 и 5 юни от 14:00 часа Дирекция Природен парк „Златни пясъци“ към Изпълнителна агенция по горите организира инициатива „Горски инспектор за един ден”. Събитието ще се проведе на територията на ПП „Златни пясъци”, а участие ще вземат ученици от гр.Варна.

Програмата на събитието предвижда, децата да се запознаят с работата на лесовъдите и горските инспектори, тяхната роля за опазването на горските екосистеми, предотвратяване на нарушения, както и основните принципи за опазване на горите и биологичното разнообразие в тях.

В инициативата ще се включат експерти и горски инспектори от РДГ Варна.