Пресконференция за стартиране изпълнението на проект
18.12.2012

Дирекция Природен парк „Златни пясъци” Ви кани на  пресконференция по повод  представяне на проект ИД – ПП „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”, финансиран по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”от оперативна програма „Околно среда 2007-2013”, Номер на договора рег. № 5113326-C-008 , Номер на проекта рег. № 5113326-11-113.

Пресконференцията ще се проведе на 20.12.2012г от 11.00 часа в Клуба на стопанския деятел, ул.”Драгоман” 25.за контакти:
Дирекция на природен парк „Златни пясъци“
тел. 052 / 355 591, 052 / 355 561
www.parkzlatnipiasaci.com