Услуги и цени


За цените на услугите, предлагани от Дирекцията на Природен парк „Златни пясъци” – Варна на основание чл. 17 от Правилника за устройството, функциите и дейността на Дирекцията на Природен парк „Златни пясъци” и Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите (в сила от 01.07.2008 г. приета с ПМС№202/11.08.2008 г., обн. ДВ. бр.73/19.08.2008г.)

2008-2009 година

1. Водачество на групи в Природен парк „Златни пясъци”, ЗМ„Побити камъни”:

водачество до 2 часа
възрастни граждани:
5-10 души – 20.00 лв.
10-20 души – 40.00 лв.
над 20 души – 2.00 лв./човек

водачество до 4 часа – цена за водачество до 2 часа + 50%
водачество до 8 часа – цена за водачество до 2 часа + 100%

деца – 1.00 лв.

2. Беседа на български език – 1 час пред група до 20 души – 15.00 лв.
3. Беседа на чужд език – 1 час пред група до 20 души – 30.00 лв.
4. Ползване на велосипед по веломаршрута за 1 час – 6.00 лв.
За повече от 4 часа се ползва 50% отстъпка на час – 3.00 лв.
5. Ползване на барбекю за 1 ден с предоставяне на скара и дърва – 20.00 лв.
6. Ползване на 10 кв.м. площ за временен бивак за 1 денонощие – 1.20 лв.
7. Ползване на 1 кв.м. площ за стопанска дейност за 1 денонощие – 1.20 лв.
8. Провеждане на екологични игри с деца за 1 час – 10.00 лв.
9. Провеждане на консултации за 1 час – 30.00 лв.
10. Организиране на бивачен лагер (групи до 10 деца) – за 1 ден/дете – 20.00 лв.
11. Организиране на детско зелено училище (групи до 10 деца) – за 1 ден/дете – 10.00 лв.
11. Организиране на фотосафари за 1 ден – за 1 човек – 40.00 лв.
12. Наем на конферентна зала с мултимедиен проектор за 1 ден – 40.00 лв.
13. Ползване на сцена и озвучаване – 40.00 лв.

За организираните от лицензиран туроператор групови посещения на базата на сключен договор за услугите „Водачество” и „Беседа” се прави отстъпка 10%.