Услуги и цени

ЦЕНОРАЗПИС

за цените на услугите предлагани от Дирекция на Природен парк „Златни пясъци” за територията на Природен парк „Златни пясъци“,  на основание чл. 5, т.37 от Устройствен правилник на Дирекция на Природен парк „Златни пясъци”(изм.2014г.)


1. Водачество и анимация до 3ч. за група до 20 човека:
–   възрастни граждани                                                                                          6,00 лв. с ДДС
–   деца до 14 години                                                                                             4,00 лв. с ДДС

2. Водачество и анимация над 3 ч. за група до 20 човека:
–   възрастни граждани                                                                                           7,50 лв. с ДДС
–   деца до 14 години                                                                                              5,00 лв. с ДДС

3. Беседа на български език – 1,30 часа за група  до 20 човека                               40,00 лв. с ДДС

5. Провеждане на екологични игри с деца – 1,30 часа за група до 20 човека           20,00 лв. с ДДС

6. Ползване на архив от библиотека на ДПП „Златни пясъци“                                  10,00 лв. с ДДС

7.Еколектория пред студенти/ученици/ – 45 мин/уч.час/                                         30,00 лв. с ДДС

8. Ползване на фотоизложбата за 1 ден                                                                 20,00 лв. с ДДС
9. Ползване на конферентната зала за 4 часа /мултимедия/                                   40,00 лв. с ДДС
10. Организиране на фотосафари за 1 ден за 1 човек                                            40,00 лв. с ДДС
11. Ползване на сцена – за 4 часа за група до 20 човека                                        20,00 лв. с ДДС