Маршрути

На територията на парка са разработени пет туристически и пет специализирани маршрута, които представят биологичното и ландшафтно разнообразие и са подходящи за пешеходен туризъм, природо – познавателен туризъм, велотуризъм, детски туризъм, фототуризъм, хора със специални нужди. По протежение на маршрутите са разположени кътове за отдих – навеси и беседки с пейки, маси и огнища в близост до старинни чешми. Погледни места разкриват панорамни гледки морето, парка и курортния комплекс.

Червен маршрут/веломаршрут/ – начало кв. Виница – край с. Кранево

Дължината на маршрута е 11 700 м, продължителност 4 часа и 30 мин. Това е най-продължителният маршрут, който представя парка от Юг-Север, като се редуват разнообразна растителност и ландшафти, панорамни гледки към морето и к.к. „Златни пясъци“.

Маршрута минава покрай „Ковшак чешма“ с добре уредени кътове за пикник и отдих,  чешма  „Аладжа  манастир“, х. Аладжа, чешма „1300 години България”, х. Корабостроител и „Кальова чешма“, детска стая  за игра на открито, чешма “Свети Седмочисленици”, отклонение за панорамна площадка „Кът на влюбените“, м-ст „Бежаната и достига северната граница на парка където прави обратен завой.

Маршрута започва от последната спирка на автобус №31 в кв. Виница на гр. Варна. Пресичайки пътя се насочваме по стръмна пътека през борова гора. Пътеката отново пресича асфалтовия път и се спуска през дъбови гори, които се редуват с габър, черен бор и кедър. Озоваваме се на “Ковшак чешма” около която има изградени пейки, беседки и огнища – място удобно за нашата първа почивка. Продължаваме напред пресичаме шосето и се стига до хижа “Аладжа”, а плочираната алея ни отвежда до чешма “1300 г. България”. Продължавайки напред се открива невероятна гледка характерна само за лонгозните гори. Пътят ни отвежда до х. Корабостроител и „Кальова чешма“. Пътеката продължава през насаждение от дугласка ела. Редуват се черен бор и габър. Завиваме наляво и от тук започва трудната част на маршрута.Навлизаме в един от стръмните долове, излизаме на  чешма “Св. Седмочисленици”, удобно място за отдих и лека закуска. Невероятното съчетание на скални образувания и характерни дървесни видове правят района уникален. Следват дъбови гори, с леко отклонение ще стигнете до беседката на влюбените. Вървейки през дъбака се движим успоредно на скалния венец, който се спуска леко до село Кранево. И това е крайната точка на червения маршрут.

Син маршрут – начало Музеен комплекс „Аладжа манастир“ – край к.к.“Златни пясъци“ (поликлиниката)

Дължината на маршрута е 4 285м., продължителност 1 час и 20 мин. Това е един от най-посещаваните маршрути.

Маршрута започва от Музеен комплекс „Аладжа манастир“, минава край ч. Аладжа манастир, покрай х.Аладжа, следва преход надолу до чешма “1300 години България”, х. Корабостроител, чешма “Йордан Минков”, р-т “Горски кът” до комплекс “Златни пясъци”.

Този маршрут започва от скалният манастир „Аладжа манастир“. По плочирана алея се спускаме към чешмата „Аладжа“. Около нея има удобно място за паркиране на автомобили. Продължаваме към хижа „Аладжа“. Следваме алеята надолу до чешма “1300 г. България” около която има беседка и огнище. От тук се открива гледка към парка и курортния комплекс. Виеща се, пътеката преминава през мост и  ни отвежда до характерната за парка лонгозна растителност. Асфалтов път ни отвежда до х. Корабостроител, в района на която е оформен кът за почивка. От ляво на маршрута наблюдаваме култури от екзоти – дугласка ела и черен бор. Редуват се габър, дъб, липа и ясен. От лявата страна на пътеката стигаме до чешма “Й. Минков” в района на която можем да наблюдаваме бодлив залист (див чемшир) който е терциерен реликт. Преди ресторант “Горски кът ” можем да наблюдаваме скрипка – типичен представител на увивната растителност. Вървейки по алеята преминаваме през паркинга и по плочиланата алея надолу  се стига до края на маршрута на автобусната спирка пред управлението на  “Златни пясъци” ЕАД  и Пето РУ на МВР.

Жълт маршрут – начало  – к.к „Златни пясъци“ (поликлиниката),

край музеен комплекс „Аладжа манастир“

Маршрута е с дължина 3 585 м. и е с продължителност 1 час и 30 мин. Често посещаван маршрут.

Маршрута  минава през лонгозна гора, край ресторант „Горски кът“, чешма „Св. Седмочисленици“, чешма на „туристите – ветерани“, край беседка,  х. “Аладжа“ и излиза до музеен комплекс „Аладжа манастир”.

В обратната посока маршрута започва от Аладжа манастир и продължава към х. Аладжа. Следвайки маркировката поемаме по лявата пътека и излизаме на погледна площадка , от която можем да разгледаме парка и комплекса от височина. Добре оформената пътека лъкатуши под скалния венец на Франгенското плато. Отклонение вдясно ни отвежда пред перелина от лиани, като разгръщайки я пред нас се представя сгушен и уютен кът с навес и чешма – на туристите ветерани. Връщайки се на основната пътека продължаваме към чешма “Св. Седмочисленици”. Кратка почивка и поемаме между скални образувания. Старите липи привличат нашето внимание с причудливи форми. Вече сме на ресторант “Горски кът”. Спускайки се по дерето ще се насладим на зеления горски килим от бръшлян разпънат по целия склон. И на раздяла малкото дървено мостче ще ни изпрати до подлеза свързващ парка с комплекса “Златни пясъци”.

Зелен маршрут – начало – музеен комплекс „Аладжа манастир“ край – „Панорама II“

Дължината на маршрута е 7 190м., продължителност 2 часа и 30 мин.

Минава в най-западната част на парка, в посока на север, дублира се с Червения маршрут от музеен комплекс „аладжа манастир“ до м-ст „Бежаната“, минава покрай чешма “Св. Седмочисленици”, м. Бежаната и през вилната зона и стига до спирка “Панорама”.
Този маршрут се дублира с червения до чешма “Св. Седмочисленици”. След това продължава през черборови култури. Пътеката ни води през дъбови гори. Излизаме на асфалтов път. Навлизаме отново в дъбова гора и завиваме надясно. Пред нас се открива КК”Златни пясъци” и по-голямата част от парка. Вървейки по ръба на стръмнината започва спускане в района на местността “Бежаната”. През вилната зона се озоваваме на “Панорама” и последната спирка на автобусите 109 и 209. Това е и крайната точка на този маршрут.

Оранжев маршрут – начло Музеен комплекс „Аладжа манастир“, край туристическа база „Академик“

Дължината на маршрута е 2 065., продължителност 40мин.

Започва от  Аладжа манастир, минав покрай х.Аладжа, “Т”-образното кръстовище и стига до туристическа база “Академик”. Продължителност – 40 мин.

Началната точка на повечето маршрути в парка започва от “Аладжа манастир”. Маршрута маркиран с оранжев цвят започва също от тук. Минаваме през чешмата на паркинга и се озоваваме пред х. Аладжа. По алеята с люляци се спускаме към билото Горно герме за да излезем на Т-образното кръстовище на магистралата. Преминаваме под мост и сме на Почивна станция на Пристанище Варна. Следвайки оградата се озоваваме пред парк-хотел “Биляна”. След хотела маршрута води до Почивна база “Академик”. Това е най-късият маршрут в парка.

Специализирани маршрути:

Домът на сойката – природо-познавателен детски кръгов маршрут, представящ типичните за парка животински видове в тяхната естествена среда. По маршрута е изграден детски кът. Маршрутът е подходящ за деца от всички възрастови групи, както и за техните родители. Продължителност – 90 мин.

Природа за всички – специално изграден за да осигури лесен достъп за хора с увреждания, включително незрящи и ползващи инвалидни колички. До характерни дървесни видове са поставени информационни табели с надписи на брайлово писмо. Продължителност – 40 мин

Дендрологичен маршрут – представя типичните за парка дървесни и храстови видове, покрай пътеката свързваща Аладжа манастир с Катакомбите. Продължителност – 40 мин.

Песента на гората – образователен интерактивен маршрут представящ по интересен начин птичето царство и песните на често срещани птици в парка. Мястото за отдих по маршрута е и място за опознаване на горските обитатели. Продължителност – 60 мин.

Аладжа манастир е най-известният и посещаван културно-исторически обект. Намира се в югозападната част на парка и представлява средновековен скален манастир от 13-14 век, паметник на културата от национално значение, който с намиращите се в непосредствена близост раннохристиянски Катакомби образува исторически комплекс.

В парка са открити и останки от базилика и средновековни крепости.