Кампания „Да изчистим България заедно -2019“
11.09.2019ДПП “Златни пясъци“ уведомява желаещите да участват в почистването на 14.09.2019г., че с решения от Протокол №7 от 28.08.2019г. на Областна епизиоотична комисия – Варна и на основание Заповед № РД 11-1741/21.08.2019г. на Директора на БАБХ – София и Заповед № РД05-87/23.08.2019г. на Директора на РДГ Варна, територията на ПП „Златни пясъци“ е обявена за карантинна зона в резултат на открита положителна проба за Африканска чума по дивата свиня в землището на с.Осеново.

В тази връзка се забранява достъпът до горските територии включително и в ПП “Златни пясъци“ на лица и МПС, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерки за биосигурност.

В изпълнение на горните решения и заповеди, тази есен в парка няма да се допускат хора и МПС за почистване по маршрути, пътеки и поляни, с цел предотвратяване на разпространението и пренасянето на болестта.