„Седмица на гората“ 2023г.
04.04.2023

На 03.04.2023г. Дирекция на Природен парк „Златни пясъци” откри „Седмица на гората – 2023” като партньор на спортен клуб „Ай рън“ в провеждането на състезание – свободно горско бягане с дестинация 12 км. по кръгово трасе на територията на ПП „Златни пясъци” при старт – финал паркинга на м. „Горски кът”. В мероприятието взеха участие 120 човека. Целта бе да се популяризира парка като място за масов лесно достъпен спорт, да се стимулира туризма, да се провокира и развива доброволческа дейност.

На 04.04.2023г. експертите от ДПП „Златни пясъци” извършиха подмяна и поставяне на нови дървени стойки с информационни табели на 16 бр. дървесни видове по протежение на „Дендрологичен маршрут” находящ се в Музейно-архитектурен комплекс „Аладжа манастир”. Този маршрут е желан и търсен, тъй като показва най-добре огромното видово разнообразие в парка.

На 05.04.2023г. парковата администрация показа за първи път пилотен проект „Пътуване с куфар“ пред 23 деца от 4 група в ДГ „Синчец“-Варна. Проектът е идея и разработка на инж. Д.Сарова-директор на ДПП „Златни пясъци“ и има за цел да популяризира природен парк „Златни пясъци“ чрез театрално-творчески метод на обучение. Темата днес с наименование „Кой живее в гората?“ бе представена чрез пет образователни, дидактически и ролеви игри. Изказваме благодарност на г-жа Дамянова-директор на ДГ „Синчец“ за гостоприемството в днешния дъждовен ден завършил с много смях, нови знания и светнали детски очи.

На 06.04.2023г. експерти от ДПП „Златни пясъци“ и експерти от РДГ Варна извършиха съвместно залесяване на 2 бр. фиданки от Бяла бреза (Betula alba) в дворното място на Посетителско-информационния център и административна сграда. Идеята на парковата администрация е парковата площ да се превърне в дендрариум с Бяла бреза – приоритетен дървесен вид за територията на парка.