Сдружение ГЕУМ

Новини за ГЕУМ

Активни проекти
Регионална среща-дискусия във връзка с изпълнение на проект „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“
23.04.2015

Сдружение ГЕУМ и Фондация „Екоцентрик” имат удоволствието да Ви поканят  на регионална среща-дискусия във връзка с изпълнение на проект „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“, №BG05/803, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г .
В рамките на проекта ще бъдат създадени  критерии за качество на образованието за устойчиво развитие и уебплатформа, които ще подпомогнат организациите, работещи в сферата, за предлагане на качествени програми, набиране на участници в тях и широкото им предлагане.
Целта на регионалната среща е да се представи изработената до момента концепция за знак на качеството и тестов модел на национална интернет платформа, като се съберат всички предложения от участниците за подобряване на тяхната функционалност.
На срещата са поканени да участват над 40 представители  на Неправителствени организации предлагащи различни форми на неформално обучение,читалища, библиотеки, музеи, младежки центрове, центрове за работа с деца, учители, педагози, обучители, служители на РИО, ръководители на екоклубове, журналисти, фирми, държавни и стопански организации, предлагащи обучителни курсове, занимателни програми и анимации.

Регионалната среща ще се проведе на 25 април 2015г. от 9:30 часа в хотел Персей, гр. Варна.

За контакти: Красимира Аскерова
Тел 0885 605 024
e-mail: krisnet@abv.bg