Конкурс за длъжността „Старши експерт – Биологично разнообразие“ в ДПП „Златни пясъци“.
08.05.2024

1. Минимални изисквания, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията за заемане на длъжността длъжността „Старши експерт – Биологично разнообразие“ в ДПП „Златни пясъци“  са:

– образователна степен – бакалавър;

– ранг –  IV младши;

– професионален опит – 1 (една) година.

 2. Специфични изисквания, предвидени в  нормативни актове за заемане на длъжността:

– Изискване за висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности „Горско стопанство“, „Екология и ООС“, „Биология“, „Екология“ и др. подобни

Дата на валидност: 22.05.2024г.

обявление

Заявление за участие

Декларация чл.17 ал.2

Списък на допуснати кандидати

Система за определяне на резултатите

Окончателни резултати