Новини за парка
Архив с новини

Архив за: 2020

04.10.2020г. – Международен ден за защита на животните

[05.10.2020]


04.10.2020г. – Международен ден за защита на животните

Началото му е поставено през далечната 1931 г. от участниците в международен конгрес на еколозите, проведен във Флоренция. Датата се свързва с католическия празник, посветен на св. Франциск – покровител на животните и природата.

Днес, този ден е повод хора от всички краища на планетата  да насочат вниманието си към бедстващото състояние на животинския свят и да покажат любовта и грижата си към нашите по-малки събратя, които ни  учат на преданост, кураж, великодушие и вярност.

Целта на този международен празник е да се привлече вниманието на световната общественост към необходимостта от опазване на средата, която обитават животните, както и към повишаване на активността в тяхна защита.

По последни данни повече от 1/3 от видовете бозайници на Земята са под реалната заплаха от изчезване и виновни за това сме ние, хората. Така, за съжаление, човечеството продължава да губи и най-хубавото в себе си – единението си с природата…

Природен парк „Златни пясъци” е дом на:

• 11 вида земноводни и 19 вида влечуги: дъждовник, обикновен тритон, жълтокоремна бумка, жаба дървесница, късокрак гущер, слепок, смок мишкар пепелянка;

• 27 вида дребни бозайници: таралеж, къртица, малка водна земеровка, див заек, катерица, обикновен хомяк, горска мишка;

• 14 вида едри бозайници: чакал, лисица, невестулка, енотовидно куче, невестулка, черен пор, степен пор, златка, белка, язовец, пъстър пор, дива котка, дива свиня, сърна, благориден елен;

• 122 вида птици;

• Прилепната фауна е представена от Малкия подковонос, Кафяво прилепче, Ръждив вечерняк, Пещерен дългокри, и защитения Дългоух нощник.


Екипът на Природен парк „Златни пясъци” Ви приканва – Нека показваме нашата грижа към животните, не само на днешната дата. Нека учим децата си, на уважение към животните, като им даваме ежедневно личен пример. Призоваваме Ви:

  • Не наранявайте животно или птица;
  • Не разрушавайте гнездата на птиците и местообитанията на дивите животни;
  • Не вземайте яйца от гнездата;
  • Шофирайте внимателно извън града! Диви животни могат да пресекат шосето.
  • Не оставяйте отпадъци след вас в гората. Дивите животни могат да се наранят или да погълнат опасни за тях предмети;
  • Не притеснявайте дивите животни в гората. Много от тях са плашливи и отглеждат малките си далеч от хората. При стрес те могат да изоставят гнездата и местообитанията си и да не се върнат повече.