(Bulgarian) Приеха планът за управление на ПП“Златни пясъци“