Services and prices

ЦЕНОРАЗПИС

за цените на услугите предлагани от Дирекция на Природен парк „Златни пясъци” за територията на Природен парк “Златни пясъци”,  на основание чл. 5, т.37 от Устройствен правилник на Дирекция на Природен парк „Златни пясъци”(изм.2014г.)

1. Водачество и анимация до 3ч. за групи до 20 човека:
–   възрастни граждани                                                                                          6,00 лв. с ДДС
–   деца до 14 години                                                                                             4,00 лв. с ДДС

2. Водачество и анимаиця над 3 ч. за групи до 20 човека:
–   възрастни граждани                                                                                           7,50 лв. с ДДС
–   деца до 14 години                                                                                              5,00 лв. с ДДС

3. Беседа на български език – 1,30 часа за групи до 20 човека                               40,00 лв. с ДДС

4. Ползване на барбекю за 1 ден с предоставяне на скара и дърва                          30,00 лв. с ДДС
5. Провеждане на екологични игри с деца за 1,30 часа до 20 човека                       20,00 лв. с ДДС
6. Ползване на информационно-образователна видеотека                                       40,00 лв. с ДДС
7. Ползване на архив от библиотека на ДПП “Златни пясъци”                                  10,00 лв. с ДДС
8. Организиране на целодневно зелено училище за 1 дете без храна                      40,00 лв. с ДДС

9.Еколектория пред студенти/ученици/ – 45 мин/уч.час/                                         30,00 лв. с ДДС

10. Ползване на фотоизложбата за 1 ден                                                                 20,00 лв. с ДДС
11. Ползване на конферентната зала за 4 часа /мултимедия/                                   40,00 лв. с ДДС
12. Организиране на фотосафара за 1 ден – за 1 човек                                            40,00 лв. с ДДС
13. Ползване на сцена – 4 часа за група до 20 човека                                              20,00 лв. с ДДС