Проекти
Активни проекти
Новини

Още четири учебни заведения се присъединиха към програма „Екоучилища“

02.12.2013г.

На 30-и ноември 2013 г. (събота) в х-л „Персей“ гр. Варна Дирекция на природен парк „Златни пясъци” към Изпълнителна агенция по горите организира работна среща с представители на учебни заведения, носители на приза „Зелен флаг”.  На срещата присъстваха над 70 участника, работещи по програма “Екоучилища”.
Бяха представени най-новите постижения на учебните заведения в екологичното образование по три основни теми: енергия, вода, отпадъци.
Бяха приети нови 4 учебни заведения в семейството на “Екоучилищата” – Частно основно училище “Малкият принц”, ОДЗ 10 “Приказка”, Седмична детска градина “Горски рай” и ОУ “Йордан Йовков ” – гр. Каварна.
Участниците в мероприятието получиха материали с интерпретативни образователни програми – “Птиците в ПП „Златни пясъци“; “Билките в ПП „Златни пясъци“; „Магията на пролетта“.
На срещата присъства и националният координатор по програма “Екоучилища”  г-жа Петя Йорданова, която представи новите насоки, кампании и мероприятия на програмата “Екоучилища” за 2014г.
Работната срещата е част от  проект ИД-ПП „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци“ на Дирекцията на природен парк „Златни пясъци”, финансирана от Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013 г.

==================================================================================

Работна среща с носители на приза „Зелен флаг”

27.11.2013г.

Дирекция на природен парк „Златни пясъци” към Изпълнителна агенция по горите организира работна среща с представители на учебни заведения, носители на приза „Зелен флаг” на 30.11.2013г. от 9:30 часа, в конферентна зала на хотел „Персей“ в град Варна, местност „Свети Никола“.
Работната срещата е част от  проект ИД-ПП „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци“ на Дирекция на природен парк „Златни пясъци”.
Предмет на работната среща ще е представянето на трите вида Интерпретативни програми : Билките в ПП „Златни пясъци“; Птиците ПП „Златни пясъци“; „Магията на пролетта“, както и ползите от употребата им в учебния процес.
На срещата ще присъстват  г-жа Петя Йорданова- национален координатор на програма „Екоучилища” и г-н Станимир Георгиев- национален координатор на програма „Учим за гората”, които ще представят новите насоки, кампании и мероприятия на програмите “Екоучилища” и “Учим за гората” за 2014г.

==================================================================================

Среща „Екоучилища“

19.11.2013г.

На 15 и 16 ноември Дирекция Природен парк „Златни пясъци” към Изпълнителна агенция по горите беше домакин на Национална работна среща с представители на учебни заведения по програмите „Екоучилища“ и „Учим за гората”. Срещата бе организирана в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Златни пясъци”, финансиран от оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.
Участие в събитието взеха  представители на 42 детски градини и училища от: Бургас, Варна, Пловдив, Силистра, Каварна, Брегово, Нова Загора, Гълъбово, с. Стоил Войвода и Карлово.  На срещата присъстваха Петя Йорданова – национален координатор по програма „Екоучилища” и  Илия Щерев – представител на Българско движение „Син флаг”. Гост на събитието бе Оливиан Базаван – представител на „Кърпатско-Дунавски център за геоекология”, неправителствена организация от съседна Румъния, работеща по програми „Син флаг”, „Екоучилища”, „Учим за гората” и „Млади репортери за околна среда”.
Първия ден от събитието г-жа Петя Йорданова представи програма „Екоучилища”-цели и ползите от реализацията й. Тя подчерта, че от 74 учебни заведения от страната, работещи по програмата, 21 са от района на Варна. Опит от прилагане на програмата в Румъния сподели и г-н Базаван. Координатори, учители и ученици от присъстващите учебни заведения, представиха реализирани инициативи по програмата, споделиха добри практики за атрактивни занимания, стимулиране на творческото и креативно мислене на децата и техните преподаватели.
Вторият ден бе посветен на програма „Учим за гората” като възможност за учебно средство на открито. Обсъдени бяха следните теми: Придобиване на опит сред природата; Практически занимания, свързани с гората; Опознаване на места, свързани с природни забележителности; Стимулиране на творчество; Развиване на креативен и критичен начин на мислене; Как да превърнем екологичното образование в празник?.

==================================================================================

Национална работна среща по програма „Екоучилища“

12.11.2013г.

На 15 и 16 ноември Дирекция Природен парк „Златни пясъци“ организира Национална работна среща с представители на учебни заведения по програмите „Екоучилища“ и „Учим за гората”. Срещата се организира в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Златни пясъци”, финансиран по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”от оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.
Програмата на събитието предвижда дискутиране на възможностите за обучениие на открито, представяне на добри практики за атрактивни занимания, стимулиране на творческото и креативно мислене на децата и техните преподаватели.
На срещата са поканени да присъстват Проф. Д-р Анелия Клисарова – Министър на образованието и науката, г-жа Искра Михайлова-Копарова – Министър МОСВ, представители на МЗХ,  на Община Варна, Областна администрация Варна, Община Бургас, РИОСВ Варна, РДГ Варна, представители на РИО Варна, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Силистра, Видин.

==================================================================================

Работна среща за представяне на плана за управление на ПП „Златни пясъци”

22.10.2013г.

Дирекция на природен парк „Златни пясъци” към Изпълнителна агенция по горите организира на 24 октомври 2013г в хотел „Плиска” в КК „Златни пясъци” работна среща  за представяне на плана за управление на парка и разясняване на режимите и нормите за ползване на ресурсите и осъществяване на дейности на територията му.
За участие в събитието са поканени собственици на граничещи с парка терени  и представители на частния бизнес в комплекса.
Срещата  е в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г” .

==================================================================================

Национален Фотопленер

15.10.2013г.От 15 до 17 октомври 2013г. Дирекция на природен парк „Златни пясъци” беше домакин  на национален фотопленер, организиран в рамките на проект “Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”, финансиран по ОП „Околна среда.
Фотопленерът събра утвърдени имена във фотографията от цялата страна: Цветан Чатъшки от Стара Загора, Златко Латев от Хасково, Желиан Николов от Казанлък, от Шумен – Ивайло Сакелариев, Живко Желязков, Кирил Панайотов и от Варна – Юлиян Недев, Любомир Бенковски, Красимир Делчев, Красимир Тодоров и Пламена Милева.
Преминавайки по туристическите маршрути участниците успяха да уловят с обективите на фотоапаратите есенната магия на природата. Пленерът завърши с изложба, разкриваща творческите търсения на фотографите по теми насочена към магията на есенните цветове – „Есенни меки пътеки”, „Снимай и пази”, „Есен в сърцето на природата”.
Експозицията може да бъде видяна в посетителския център на Природен парк „Златни пясъци“.

==================================================================================

Провеждане на Национален Фотопленер

15.10.2013г.

От 15 до 17 октомври 2013г. Дирекция на природен парк „Златни пясъци” е домакин на национален фотопленер, който се организира по проект “Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г”.
За участие в събитието са поканени, както млади, така и утвърдени фотографи от цялата страна.
След като се запознаят  с природните дадености в парка, участниците ще направят фотографии на теми: „Магията на есенната природа“, „Есенни меки пътеки“, „Снимай и пази“ „Есенни цветове“, „Есен в сърцето на природата“.
Събитието ще приключи с организиране на фотоизложба от най-интересните творби.
След приключване на пленера, участниците ще предоставят своите творби на ДПП „Златни пясъци” за нуждите за изпълнение на проекта, за издаване на рекламни материали и публикации в интернет.

==================================================================================

Покана за участие в Обществена поръчка – Издаване на книга за историята и представяне на ПП „Златни пясъци“

22.04.2013г.

Дирекция ПП„Златни пясъци” обявява публична покана по реда чл. 14, ал. 4, т. 2 и глава осем „а“ от ЗОП с предмет: „Издаване на книга за историята и представяне на ПП „Златни пясъци“ за нуждите на изпълнение на проекта „ИД-ПП ”Златни Пясъци”- Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк ”Златни пясъци”, финансиран от ОП „Околна среда”.
Прогнозната стойност на поръчката е 40 хил. лв. без ДДС.
Офертите се представят в Дирекция природен парк „Златни пясъци“, КК „Златни пясъци”, до хотел „Зора”, в срок до 16.00 часа на 30.04.2013 г.
Поканата, както и пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани в меню „Проекти”, раздел „Профил на купувача” и могат да бъдат изтеглени от ТУК

==================================================================================

Покана за участие в Обществена поръчка – ОДИТ

12.04.2013г.

Дирекция ПП„Златни пясъци” обявява публична покана по реда чл. 14, ал. 4, т. 2 и глава осем „а“ от ЗОП с предмет: „Одит на проект: „ИД-ПП Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Златни пясъци ”.
Прогнозната стойност на поръчката е 40 хил. лв. без ДДС.
Крайният срок за представяне на офертите е 16:00ч. на 22.04.2013г.
Поканата, както и пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани в меню „Проекти”, раздел „Профил на купувача” и могат да бъдат изтеглени от ТУК

==================================================================================

Покана за участие в Обществена поръчка

29.03.2013г.

ДПП „Златни пясъци” обявява публична покана по реда на чл.101а, Глава 8 „а” от Закона за обществените поръчки с предмет на  поръчката – „Избор на изпълнител за извършване на предварителни и други проучвания, свързани с дейности по опазване, възстановяване и поддържане на видове и местообитания по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”.
Прогнозната стойност на поръчката е 43 хил. лв. без ДДС.
Крайният срок за представяне на офертите е 08.04.2013г.
Поканата, както и пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани в меню „Проекти”, раздел „Профил на купувача”   и могат да бъдат изтеглени от ТУК

==================================================================================

Пресконференция по повод стартиране на проект

21.12.2012г.


На 20.12.2012г от 11.00 часа в Клуба на стопанския деятел, ул.”Драгоман” 25 се проведе пресконференция по повод стартиране изпълнението на проект ”ИД – ПП „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”, финансиран по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”от оперативна програма „Околно среда 2007-2013”.

Номер на договора рег. № 5113326-C-008

Номер на проекта рег. № 5113326-11-113.

Обща стойност: 2 897 723.70 лв

Продължителност: 29 месеца


==================================================================================

Пресконференция за стартиране изпълнението на проект

17.12.2012г.

Дирекция Природен парк „Златни пясъци” Ви кани на  пресконференция по повод  представяне на проект ИД – ПП „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”, финансиран по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”от оперативна програма „Околно среда 2007-2013”, Номер на договора рег. № 5113326-C-008 , Номер на проекта рег. № 5113326-11-113.

Пресконференцията ще се проведе на 20.12.2012г от 11.00 часа в Клуба на стопанския деятел, ул.”Драгоман” 25.


за контакти:
Дирекция на природен парк „Златни пясъци“
тел. 052 / 355 591, 052 / 355 561
www.parkzlatnipiasaci.com


==================================================================================

Екипът работещ по проекта

23.10.2012г.