Проекти
Активни проекти
Новини и събития


15.01.2015г.

На 15 януари 2015г. от 10:00 часа в конферентна зала на Клуба на Стопанския деятел се проведе заключителна пресконференция по приключилия тригодишен проект ”ВO_ПП “Златни пясъци” – Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк ”Златни пясъци”.

Основната му цел бе осигуряване на благоприятен природозащитен статус на животински и растителни видове с консервационна стойност, както и определяне значението на парка за мигриращите птици по прелетния път Via Pontica.
Пред участниците в пресконференцията бяха представени резултатите от изпълнението на проекта, а именно:
- Опазeно едно значимо подземно местообитание на два вида прилепи от Натура 2000 Miniopterus schreibersii и Rhinolophus ferrumequinum.
- Проведено   проучване на територията на ПП с цел увеличаване на научните знания в областта на горската фауна и изготвен доклад с резултати
- Проведено научно изследване с цел увеличаване на научните знания в областта на флората и приоритетните местообитания.
- Подобрено местообитание, важно за орхидеи (тип 6210) на 2 поляни, с площ 1.2 ха
- Осигуряване на обслужването на фотокапани за видеонаблюдение  на местообитанията, събиране на записите от наблюдението и обработка и поддържане на база данни от наблюдението.
- Изградена система и оформяне на център за видеонаблюдение за опазване на местообитания и видове от флората и фауната  в парка.
- Проведени теренни наблюдения в рамките на четири миграционни сезона
- Монтирана информационна табела за видовете мигриращи птици прелитащи през парка
- Преработка на сайта на парка
- Издаване на различни рекламни материали – брошури, определител на прилепи и орхидеи, 3бр. електронни бюлетини.
Проектът бе на стойност 405 345.45 лв., финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“.

============================================================================

13.01.2015г.

На 15 януари 2015г. Дирекция на природен парк „Златни пясъци” към Изпълнителна агенция по горите  – бенифицент на проект ”ВO_ПП “Златни пясъци” – Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк ”Златни пясъци” и РИОСВ – Варна – партньор организират заключителна пресконференция по повод приключване изпълнението на проекта. Проекта се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  държавния  бюджет на Република  България  чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. с общата стойност е 405 345,45 лв. и продължителност  36 месеца.
Ще бъде представено изпълнението на проекта, резултатите от проучванията и ползите от видеонаблюдението в парка.
Пресконференцията ще се проведе на 15 януари 2015г. от 10.00 часа в конферентната зала на Клуба на Стопанския деятел – адрес: гр. Варна, ул. „Драгоман “ № 25

============================================================================

15.12.2014г.

На 12 декември 2014г. Дирекция Природен парк „Златни пясъци” проведе работна среща „Приноса на оперативна програма „Околна среда 2007-2023“ за увеличаване на информираността за биоразнообразието в ПП „Златни пясъци “ в хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци,  с начало 10.00 ч.
Събитието се организира в рамките на проект ”ВO_ПП “Златни пясъци” – Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк ”Златни пясъци”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013г”,  ДБФП  рег № 5103020-C-004.
На работната среща присъстваха  представители на Община Варна, РИОСВ – Варна , РДГ- Варна,  Варненска туристическа камара, Областен информационен център Варна, Туристически информационен център към Община Варна, ДПП „Шуменско плато“, ПГГСД „Николай Хайтов“, представители на бизнеса занимаващ се с екология  и туризъм,  журналисти и неправителствени организации.
Представени бяха дейностите от проекта и изпълнението им, резултатите от  проучванията заложени в него и ползите от изградената видеосистема за наблюдение на биоразнообразието и туристическия поток  в парка.
Участниците в среща се обединиха около предложението на представителите на Варненска туристическа камара, всички резултати от проучванията и най-атрактивните записи от видеонаблюдението да са част от туристически продукт, който да бъде представен на туристическите борси и учебните заведения във Варна.

============================================================================

10.12.2014г.

На 12 Декември 2014г. Дирекция Природен парк „Златни пясъци” към Изпълнителна агенция по горите, ще бъде домакин на работна среща „Приноса на оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ за увеличаване на информираността за биоразнообразието в ПП „Златни пясъци “. Събитието се организира в рамките на проект ”ВO_ПП “Златни пясъци” – Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк ”Златни пясъци”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013г”, номер на  ДБФП  рег. № 5103020-C-004, номер на проекта рег. №-5103020-19-662.
Ще бъде представено изпълнението на проекта, резултатите от проучванията и ползите от видеонаблюдението в парка.
На срещата са поканени да присъстват представители на Общини Варна, Аксаково, Балчик, Областна администрация Варна и Добрич, ВТК, Съюз на екскурзоводите в България, Регионален исторически музей, Областен информационен център – Варна, пътнически агенции, туроператори, журналисти и неправителствени организации.
Работната срещата ще се проведе в хотел Интернационал, зала  ,,Хармония” с начало 10.00 ч.

============================================================================

Откриване на видео център

03.10.2013г.В  посетителския и информационен център „Аладжа“ от  10:00 часа бе открит ново изградения видео център за наблюдение на биоразнообразието и туристо потока в реално време.

Центъра има за цел да запознае посетителите с характерните животински и растителни видове в парка. Тук посетителите имат възможност да разгледат клипове на патица зеленоглавка с нейните малки, сръндак, спасителни акции и много други заснети с подвижните фото-капани. Също така имат възможност да наблюдават в реално време някои от характерните за парка водни местообитания.


==========================================================================

Откриване на видео център

01.10.2013г.

На 03.10.2013г. от  10:00 часа Дирекция на ПП „Златни пясъци“ открива ново изграден видео център за наблюдение на биоразнообразието и туристо потока в реално време в посетителски и информационен център „Аладжа манастир“.

============================================================================

Екипът работещ по проекта

23.10.2012г.

============================================================================

Пресконференция по повод стартиране на проект

11.04.2012г.

На 11 април 2012г. от 10.00 часа в конферентната зала  на РИОСВ – Варна се проведе пресконференция по повод стартиране изпълнението на проект ”ВO_ПП “Златни пясъци” – Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк ”Златни пясъци”.
Проекта се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  държавния  бюджет на Република  България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.
Дирекция на природен парк „Златни пясъци” е бенифицент  на  проекта, а РИОСВ- Варна е партньор.
Общата стойност е 405 345,45 лв.
Продължителност  36 месеца.============================================================================

Съобщение за предстояща пресконференция

Дирекция на природен парк „Златни пясъци” – бенифицент  на  проект ”ВO_ПП “Златни пясъци” – Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк ”Златни пясъци” и РИОСВ- Варна- партньор организират пресконференция по повод стартиране изпълнението на проекта. Проекта се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  държавния  бюджет на Република  България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.
Общата стойност е 405 345,45 лв.
Продължителност  36 месеца.

Пресконференцията ще се проведе на 11 април 2012г. от 10.00 часа в конферентната зала  на РИОСВ –Варна, адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ №4.

за контакти:
Дирекция на природен парк „Златни пясъци“
тел. 052 / 355 591, 052 / 355 561
www.parkzlatnipiasaci.com