Nouvelles sur le Parc

Архив с новини
(Bulgarian) м. ноември – четвъртото за годината пробонабиране и изследване на основните физико-химични и микробиологични характеристики на повърхностните води в „Малко » и „Голямо » водно огледало.
25.11.2021