(Bulgarian) м. ноември – четвъртото за годината пробонабиране и изследване на основните физико-химични и микробиологични характеристики на повърхностните води в „Малко” и „Голямо” водно огледало.
25.11.2021