Новини за парка

Архив с новини
18.08.2021г. – освежаване и почистване района на „Янакиева чешма“
18.08.2021


18.08.2021г. – Екипът на природен парк „Златни пясъци“ почисти и освежи района на „Янакиева чешма“.
Премахната бе надвисналата над Главен път I – 9 увивна растителност, осветлени бяха пътните знаци и указателните табели, премахнати бяха надвисналите над пътя клони. Почистени са битовите отпадъци в района. Нека пазим!