(Bulgarian) 14.10.2020г. – На онлайн – церемония по награждаване на отличените страни, българските стари гори получиха заслужено отличие и спечелиха вота на европейските граждани в конкурса на Европейската комисия “НАТУРА 2000” .
15.10.2020